Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Domen Ermenc

razstava Tendence, Slovenija 

Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar

Tendence

Razstava Tendence, Celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985, je prvič ponudila vpogled v manj znane povojne arhitekturne stvaritve, ambiciozno urbanizacijo in masovno stanovanjsko gradnjo v tretjem največjem slovenskem mestu, ki se je razvila v današnje razsežnosti. Od julija 2017 do konca avgusta 2018 so avtorji razstave raziskovali, izbirali in kurirali razpoložljivo gradivo (fotografije, načrti, skice) različnih lokalnih institucij in osebnih arhivov, ovrednotili obstoječe stanje stavb, oblikovali razstavno gradivo, katalog in druge tiskovine, poskrbeli pa tudi za postavitev razstave v nekoč priljubljeni zapuščeni restavraciji Majolka v centru mesta Celje.

Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar

Tendence