Piranesi selektorji in kriteriji

2023 

2024 Piranesi nacionalni selektorji

Beny Meier, Dieter Henke | Avstrija
Hana Kevilj | Bosna in Hercegovina
Maroje Mrduljaš | Hrvaška
Karolina Jirkalová | Češka
Venetia Tsakalidou | Grčija
Máté Hulesch | Madžarska
Alberto Alessi | Italija
Slavica Stamatović Vučković | Črna Gora
Henrieta Moravčíková | Slovaška
Jana Kocbek | Slovenija
Andrej Strehovec | Srbija

 

2024 Piranesi študentski selektorji

Hans Gangoly | Technische Universität Graz / Gradec
Sonja Hohengasser, Jürgen Wirnsberger | CUAS Carinthia University of Applied Sciences (FH Kärnten)
Saša Bradić | Technische Universität Wien/Dunaj
Nermina Zagora | Arhitektonski fakultet Sarajevo / Sarajevo Faculty of Architecture
Maja Milić Aleksić | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka / Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Senada Demirović Habibija | Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar
Dario Gabrić, Dinko Peračić | Građevinsko-arhitektonski fakultet Split
Lovorka Prpić | Arhitektonski fakultet Zagreb
Anastasios Tellios | School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, Solun
Dávid Szabó | EPK BME, Department of Explorative Architecture, Budapest / Budimpešta
Gianluca Frediani | Department of architecture at the University of Ferrara
Domenico Potenza | Facoltà di Architettura Pescara
Giuseppina Scavuzzo | Facoltà di Architettura Trieste / Trst
Marija BojovićMarija Ćaćić | Arhitektonski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Andrea Bacová | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Vid de Gleria, Matevž Zalar | Fakulteta za arhitekturo Ljubljana
Tomaž Ebenšpanger, Žiga Kreševič | Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru
Zoran Abadić | Arhitektonski fakultet Beograd
Bojana Pašajlić | Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Slobodan Jović | Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad 
Aljoša Dekleva | Architectural Association School of Architecture, London

 

Kriteriji

> Premišljena umestitev v urbani ali naravni prostor
> Sodobna inovativna prostorska zasnova
> Spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine
> Sodobno razumevanje tradicionalnih in avtohtonih arhitekturnih elementov
> Inovativni detajli
> Smiselna uporaba barve, materialov, teksture in svetlobe
> Prostorska in oblikovna skladnost s kontekstom