Odzivi 2022

PDA predavatelji 

Kongres PDA je prav gotovo zanimivo srečane arhitektov bližnje Evrope in zahodnega Balkana. Letošnja razstava in predavanja so imela v veliki meri poudarek na občutljivih pristopih do dediščine in odnosih do že grajenega prostora ter zahtevnih umestitvah objektov v posebne lokacije, kar so vse aktualne teme v sodobni arhitekturni problematiki. Najbrž je ta izbor tudi sledil temi »Iskrena arhitektura«. Ni pa bilo prispevkov problematike s področja tehnološkega razvoja gradbeništva, ki tako zaostaja za vsemi drugimi gospodarskimi panogami. Kako graditi s pomočjo sodobne tehnike v dobi robotike in kakšna je arhitektura prihodnosti - bi bila v bodoče tudi zanimiva tema? Sicer pa vse priznanje organizacijskemu odboru za odlični potek prijaznega srečanja!
Majda Kregar, 7. 12. 2022
 
The shortlist of projects applying for the Piranesi Award represented architecture of very high quality in many aspects. The conference was complemented by interesting speakers from all over Europe, excellent organization, and a pleasant relaxed atmosphere in Piran's enchanting surroundings.There is no doubt that the 39th year of Piranski Dnevi Architecture was a success, thanks to the enthusiastic participation and applause that followed each discourse.It was our pleasure to be part of a conference with the unusual but instructive topic of "honest architecture," which is very relevant for the present time.
Dominika Galandová, Miroslava Šešulková, 12. 12. 2022