NOVA SKULPTURA PIRANESI

 

 

Organizacijski odbor konference Piranski dnevi arhitekture je skupaj z Galerijo Dessa in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL razpisal študentski natečaj za pripravo novega osnutka/skulpture za Nagrado Piranesi. Prvo nagrado je prejela študentka Fakultete za arhitekturo Ajda Racman za stekleno skulpturo, ki so jo izdelali v Steklarni Rogaška.
Fotografije: Jaka Šuligoj

IZBOR
Na natečaj je prispelo dvanajst del. Komisija se je sestala 18.4.2017 in izbrala nagrajence:
1. nagrado prejme predlog Ajde Racman
2. nagrado prejme predlog Klemna Mraza, Nuše Mihalič in Mance Košir
3. nagrado prejme Gianna Buršić, mentor prof. Matjaž Počivavšek
 
Utemeljitev izbire
Prvo nagrajena skulptura izkazuje premišljeno igro odkrivanj in razkrivanj odnosa med zunanjim in notranjim prostorom. Izkazuje profesionalni pristop v dosledni izpeljavi ideje čistega geometrijskega telesa skladnih proporcev. Material je steklo, ki izhaja iz solnega kristala Piranskih solin. Peskano steklo prekinja pas prozornega stekla v katerem oko ujame napis >Piranesi 2017<, ki je decentno vgraviran na dnu nagrade.
 
Drugo nagrajeni skuša materializirati arhitektovo misel. Predlog predstavlja vektorski sistem prostora, sestavljenega iz med seboj prepletenih trikotnikov, ki nakazujejo perspektivne poglede. V predlagani materializaciji iz kovine zasnova nudi zanimive nadaljnje nadgradnje predlagane rešitve.
 
Tretje nagrajeni predlog je organska forma, katere osnova je krogla, ki se na obodu razslojuje v pasove. Predlagani material je kovina, v kateri odseva okolica, ki dopolnjuje skulpturo. Kljub nekaterim pomanjkljivostim, nagrajujemo potencialnost za nadaljnja raziskovanja.
 
Čestitamo nagrajencem, vsem pa se zahvaljujem za sodelovanje na natečaju.
Fotografije del so dostopne na: https://www.dropbox.com/sh/fbniqruqwm9um0m/AACD-IcwsALTzi9vgczxPszGa?d
l=0
 
Prispeli predlogi so bili na ogled v prostorih Oddelka za industrijsko oblikovanje, Dolenjska cesta 83, II. nadstropje, od 19. 4. do 25. 4. 2017.
 
 
Razpis za predlog skulpture za nagrado Piranesi

Organizacijski odbor konference Piranski dnevi arhitekture skupaj z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL razpisuje natečaj za pripravo osnutka/skulpture za Nagrado Piranesi. Na natečaj se lahko prijavijo študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
 
PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE IN NAGRADA PIRANESI
Piranski dnevi arhitekture (PDA) so mednarodna arhitekturna konferenca z eno najdaljših tradicij na svetu. Odvijajo se od leta 1983, vsako leto konec novembra v gledališču Tartini v Piranu. Pobudnik in dolgoletni predsednik organizacijskega odbora konference je bil arhitekt prof. Vojteh Ravnikar (1943-2010). Piranski dnevi arhitekture iščejo in odkrivajo arhitekturne talente z inovativnimi in progresivnimi idejami, ki arhitekturo načrtujejo ob spoštovanju in v sozvočju z lokalnim kontekstom, s čimer ohranjajo kulturno in naravno identiteto in oblikujejo pozitivno prihodnost naše civilizacije.
 
Del mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture je mednarodna arhitekturna nagrada Piranesi, s katero se nagrajujejo najboljše arhitekturne realizacije, nastale v zadnjih dveh letih na področju srednje Evrope. Nagrada se imenuje po italijanskem umetniku iz 18. stoletja Givanniju Battista Piranesiju (1720-1778), čigar družina prihaja iz Pirana.
 
Prva nagrada je bila podeljena leta 1989, skulpturo za nagrado je oblikoval Janez Lenassi. Od leta 1990 do 1999 se je podeljevala skulptura v obliki stožca, povzetega po spomeniku NOB v Vukovarju arhitekta Bogdana Bogdanoviča, ki jo je zasnoval dolgoletni član OO PDA, arhitekt Branko Silađin. Od leta 2000 do 2014 se je podeljevala skulptura kiparja Mirsada Begiča. Zadnja tri leta pa so se podeljevala umetniška dela slovenskih kiparjev.
 
RAZPIS
Naročnik želi pridobiti novo skulpturo, ki bo odsevala duh in tradicijo Piranskih dnevov arhitekture in bo primerna za svečano javno podelitev.

Študenti naj oddajo svoje predloge v obliki makete/modela/skulpture v naravni velikosti iz poljubnega materiala. Priložena naj bodo navodila glede končne izvedbe ter stroški izvedbe, ki naj ne presegajo okvira 500 EUR.
 
Študenti se lahko prijavijo samostojno ali pa izpeljejo projekt v sodelovanju z  mentorjem (z mentorjem se dogovorijo, ali izvedejo delo v okviru rednih ur ali izven)
Nagrade v bruto znesku:
1. nagrada 500 EUR ter pogodba za izvedbo
2. nagrada 200 EUR
3. nagrada 100 EUR
 
Predstavitev Piranskih dnevov arhitekture in razpisa za predlog skulpture za nagrade Piranesi bo v prostorih ALUO UL na Erjavčevi 23 v Ljubljani dne 23. 2. 2017 ob 12. uri.
Vsa vprašanja lahko naslovite do 17.3.2017 na mail: spela.kuhar@guest.arnes.si.
 
Dela je potrebno oddati osebno (ALUO, Dolenjska 83, 3. nadstropje, referat) ali poslati na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Ne odpiraj – RAZPIS PIRANESI), Dolenjska 83, 1000 Ljubljana.  
Dela morajo prispeti do petka, 14. 4. 2017, do 12. ure.
Predlog mora biti označen s petmestno šifro. Ime avtorja in kontakt morata biti priložena v zaprti kuverti, označeni s petmestno šifro.
 
Nagrajence bo izbrala komisija v sestavi:
_ oblikovalka doc. dr. Barbara Predan
_ kipar doc. mag. Metod Frlic
_ arhitektka in predstavnica PDA Špela Kuhar
Komisija se bo sestala v torek, 18. 4. 2017, in sporočila rezultate do srede, 19. 4. 2017.