search

DIH . VPIH

DIH . VPIH: workshop, Faculty of Architecture at University of Ljubljana
Students: Nikolaj Salaj, Žan Šabeder, Kaja Stopar, Melani Peer, Gregor Vidmar, Marija Plavčak, Antonija Rubič, Monika Rečnik, Gregor Siročić, Emanuela Zavec, Gorana Trbić 
Mentor: izr. prof. Vasa J. Perović
Co-mentorja: asist. Anja Vidic, teh. sod. Jure Grohar

Photo 1: Lenart Megušar, Antonia Rubić
Photo 2: Matic Vrabič
Portrait photo: Žan Šabeder


DIH . VPIH

DIH . VPIH
Oblikovalski objekti so nastali v sklopu delavnice seminarja Perović na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s steklarno Hrastnik 1860, januarja 2018. Delavnico bosta na PDA 2018 predstavila Žan Šabeder in Nikolaj Salaj.

 

DIH . VPIH
Oblikovalski objekti so nastali v sklopu delavnice seminarja Perović na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s steklarno Hrastnik 1860, januarja 2018. Delavnico bosta na PDA 2018 predstavila Žan Šabeder in Nikolaj Salaj.

 

search